Home

KS tariff 2021 lønnstabell

Tariff 2020 - K

Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtale for KS 2020-2022 (pdf) Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om for eksempel arbeidstid, ansettelser, ferie, sosiale rettigheter og pensjon 4.1 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.9.2020..... 45 4.2 Forhandlingsbestemmelser.........................................................................

Lønnstrinn kommune KS Lønnstabell Fagforbunde

 1. Her følger en kortfattet informasjon om hva tariffoppgjøret i KS-området for 2020 innebærer for de av våre medlemmer som får lønnstillegg avtalt sentralt. Det ble avtalt lønnstillegg med virkning fra 1. september 2020 og betyr at alle Unios grupper i KS fikk ett lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner
 2. Gyldig: 01-05-2020 - 31-05-2022. Avtalens innhold: Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (Samfunnsbedriftene) Protokoller: Protokoll hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter, hovedoppgjøret 2020. Andre avtaler: Særavtale reiseregulativet (SGS 1001) KS 301
 3. Lønnstrinn 19-46 får en økning på 0,44 %. Det innebærer et kronetillegg på 1300-1900 kroner i A-tabellen. Lønnstrinn 47-63 får en økning på 0,54 %, hvilket innebærer 2300-3000 kroner (A-tabellen). Lønnstrinn 64-101 får en økning 0,44 %, noe som tilsvarer 2500-5800 kroner (A-tabellen)
 4. Det framforhandlete forslaget til ny Hovedtariffavtale er anbefalt av KS, LO Kommune, Unio kommune og YS kommune, som samlet representerer over 90 % av de organiserte arbeidstakerne i KS-området. Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag
 5. Lønnsoppgjør 2019 Tariffområde KS Hovedavtalen I hovedavtalen finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter
 6. Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under
 7. Lønn og tariff Her finner du informasjon om sykepleieres lønn. Har du spørsmål eller ønsker bistand, ta kontakt med tillitsvalgte eller med ditt fylkeskontor

Hovedtariffavtalen - K

Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Gruppe Det er gitt ulike tillegg tilpasset situasjonen som de ulike bransjene står i. Det er gitt generelle tillegg mellom 50 øre og 2,25 kroner per time, og i tillegg er det på enkelte områder gitt lavtlønnstillegg på 1 krone. På grossistoverenskomsten er det satt av 60 øre per time til et eget kompetansefond Denne oversikten over lønn er for deg som jobber som lektor i kommunene og fylkeskommunene, i det som kalles KS-området. Merk at Oslo kommune har egen lønnstabell. Dette skal du tjene i Oslo kommune; Dette skal du tjene i staten; Oversikt over garantilønn ut fra ansiennitet. Lønnstabellen har virkning fra 1.9.2020. Den gjelder for KS-området fram til nytt lønnsoppgjør Kalkulatoren gjelder for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området. Angi brutto årslønn: Stillingsprosent: Vennligst oppgi kun tall, og bruk eventuelt punktum istedetfor komma. Brutto månedslønn: 0,00. Ordinær timelønn. 33,6 t/u. 35,5 t/u Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet KS pr. 1.9.2020 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.9.2020 0 år Garanti- lønn Utregnet 2 år Ans.tillegg 4 år Ans.tillegg 6 år Ans.tillegg 8 år Ans.tillegg 10 år Ans.tillegg 16 år Ans.tillegg 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 302 900 Utregne

Tariff Tariff 2021 KAs tariffarbeid Hovedavtalen Hovedtariffavtalen - Den norske kirke Hovedtariffavtalen - organisasjonsmedlemmer Sentrale særavtaler Arbeidstakerorganisasjoner i KAs tariffområde Tariff 2020 Tariff 2019 Tariff 2018 Opplæring og utvikling (OU Hovedtariffavtalen KS Tariffperioden 1.5.2018 - 30.04.2020 Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693 Sofienberg 0506 Oslo Besøksadresse: Mariboesgt. 13, 0183 Osl Lønn og rettigheter for ansatte i private barnehager. Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet 2018 - 2020. Gyldig: 01-05-2020 - 30-04-2022. Avtalens innhold

B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv - K

Vedlegg 6 KS Hovedtariffavtale; Vedlegg 7 KS Hovedtariffavtale ; Vedlegg til protokoll hovedtariffoppgjøret 2016-2018; Vedlegg til protokoll Hovedtariffoppgjøret i KS 2020.pdf; Kontakt. Sentralbord: 24 14 20 00 Sentralbordet er betjent: 08:00 - 15:00 E-post: post@utdanningsforbundet.no Postadresse. Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Org. nr. 884026172 Org. nr. til fylkeslagene. Besøksadresse. Finn din lønnstabell; Lønnsoppgjøret 2021; Lønnsoppgjøret 2020; For deg som er tillitsvalgt; Info om koronaviruset. Kontakt FO om korona; Avtaler og fellesuttalelser. Kommunal sektor (KS) Helseforetak (Spekter helse) Staten; Oslo kommune; Privat sektor (NHO) Privat/Ideell sektor (Virke-HUK) Kirkelig sektor (KA) Pensjon; FOs politiske innspil Overenskomster (2020-2022) Oljeserviceavtalen 357 Industri Energi. Brønnserviceavtalen, nr 526, SAFE. Sokkelavtalen nr 123 forpleiningsbedrifter, Industri Energi. Sokkelavtalen nr 125 oljeboringsbedrifter, Industri Energi. Sokkelavtalen nr 129 operatorbedrifter, Industri Energi. Sokkelavtalen nr 271, Lederne

Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området

 1. Tariff 2020. Forhandlingsresultat for både Den norske kirke og organisasjonene er godkjent av partene og kan iverksettes. Iverksettelse av forhandlingsresultatet er beskrevet her: Rundskriv 4/2021 (Den norske kirke) Rundskriv 5/2021 (organisasjonene) Lønns- og personalregistrering er åpnet. Milepæler i forhandlingene om hovedtariffavtale (HTA) for Den norske kirke: 10 av 22 fagforeninger.
 2. 2020 - 2022 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2020 t.o.m. 31. mars 202
 3. Sokkeloverenskomsten 2018-2020. Lønnstabell sokkel 2019 - 2020. Industrioverenskomsten YS/NHO/Parat. Industrioverenskomsten 2020-2022. Industrioverenskomsten 2018 - 2020 . Landavtale / Oljeoverenskomsten . Oljeoverenskomsten sign 2018-2020. Protokoller. Protokoll Brønnserviceforhandlinger 2020. Protokoll sokkelforhandlinger SAFE - Norsk olje og gass 2020. Protokoll.
 4. Tariffavtaler: Bussbransjeavtalen (BBA) 2020- 2022. Bussbransjeavtalen BBA VY 2020-2022. Medlemsfordeler. Bli medlem. Hva koster det. arrow_forward Tariff - Ord og begreper. arrow_forward Til Buss. arrow_forward Om tariffavtaler
 5. Lønnstabell 1.9.2020 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (kvite ruter=lokal tariff) (farget ruter=sentral tariff) 0 ÅR 2 ÅR 4 ÅR 6ÅR 8 ÅR 10 ÅR 16 ÅR A 302 900 308 400 311 200 314 200 322 300 368 600 406 500 Tillegg/opprykk for ansiennitet 0 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37900 B 352 200 358 600 362 100 366 300 377 700 421 400 431 400 Tillegg/opprykk for ansiennitet 0 6 400 3.
 6. Lønnstabell og studentavlønning Studentavlønning. Lokal lønnstabell fra 1.9.2020 (PDF, 566 kB) Sist endra 08.03.2021 10.20. Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt oss. Innbyggarservice Telefon: 51 77 60 00 Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne . Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne.
 7. Lønn og tariff. Vi fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor servicenæringen. Facebook; Twitter; LinkedIn ; Epost; Kopier lenke; Lønnsoppgjøret 2021. Dette er et sentralt oppgjøret der LO og NHO forhandler om lønn. Se her Oppgjøret 2020. Her er oversikt over oppgjøret 2020 og overenskomster som er forhandlet. Se her Oppgjøret 2019. Her finner du oversikt over.

Lønnsoppgjør, tariff. PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene Lønnsoppgjøret 2020 og 2021. Lønn - temaside. Tariffavtaler. Tariff - temaside. Tvistebehandling. Lokale lønnsforhandlinger. Samarbeidsutvalg i bedrifter. Streik og konflikt. Publikasjoner. Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with. Lønnstabell for deltidsavløsere fra 1.mai 2021. Aldersgrense: for å benytte avløsertilskudd må avløseren ha fylt 15 år, men man kan få eget skattekort og ha lønnet arbeid fra fylte 13 år. Tabellen er ment som hjelp ved fastsettelse av lønn, og er bare veiledende. Det eneste som er ufravikelig er at alle ansatte over 18 år skal ha minst 151.50,- kr. pr. time. Dette gjelder både. Alt om tariffoppgjøret 2020. På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke. Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør I Fellesforbundet sikrer vi rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer gjennom tariffavtaler. Les om tariffavtaler og arbeidsvilkår i alle våre bransjer

Riksmeklers møtebok PBL 2020; Lønnstabell PBL 2020.pdf; Hovedtillitsvalgt. Kidsa barnehager; Kanvas; Espira; Relevante lenker. Private barnehagers landsforbund ; Mer om tariffområdet PBL. Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL. Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL. Tariffavtalen. Tariff, lønn og personal. Hva kan vi hjelpe deg med? Søk etter: Søk. Søk Logg inn Meny Lukk HOVEDMENY Tariff, lønn og personal Hovedavtalen, lønnskalkulator, ferie, arbeidsavtaler, ansettelse, oppsigelse, pensjon og sykefravær. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat. For medlemmer i Akademikerne

Tariff 2020: Lønn. Delta er opptatt av å sikre medlemmene en god lønnsutvikling og sammenlignbare lønns- og arbeidsvilkår for samme type arbeid i de forskjellige tariffområdene. Det er viktig med en lønnsutvikling som bidrar til å rekruttere og beholde fagarbeidere og høyskoleutdannede. Vi må også arbeide for at kvinnedominerte yrker. Lønn og tariff. Få bedre kontroll på lønnen din. Vårt mål er at våre medlemmer får lønnen de fortjener. Lønnstabell 2021. Snarveier. Lønnstabell; Lønnskalkulator; Tips til lønnsamtalen; Pensjon; Lønnsoppgjøret ; Tariffavtaler; Lønnskalkulator Sjekk gjennomsnittlønnen. Ni fakta om lønn i finansnæringen. Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er. A beidslivsdirektør Tor Arne Gangstø i KS og forhandlingsleder Steffen Handal.. Natt til 16. september 2020 ble Unio og KS enige om en ny hovedtariffavtale. - Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal Mer om vår visjon. Kontakt oss. Tlf +47 482 10 100. post@parat.com. webmaster@parat.com. Lakkegata 23. Postboks 9029 Grønland. 0187 Oslo

Tariff. Om tariff LOK Hovedavtalen HK - AAF AUF ARBFHS Konfliktberedskap Opphavsrett Last ned Lønnstabell A fra 01.01.2020. Last ned Overføringstabell gammel og ny lønnstabell . Last ned Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2019 . Last ned Enighetsprotokoll mellomoppgjøret LOK 2019. Last ned Lønnsstatistikk 2019 . 15/25 års tillegget fra 01.05.2019: 12 425,74 kr . Last ned Protokoll ny. Riksavtalen er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv og omfatter ansatte innen hotell, restaurant, catering og kantiner Tariffavtaler. Creo har tariffavtaler med aktuelle arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor. Som organisert arbeidstaker med tariffavtale har du rett til tariffestet lønn, tariffestet ferie, avtalefestet pensjon og en hel rekke andre fordeler som er avtalefestet. Du har også et støtteapparat som står klar til å yte service og hjelp.

Ks - Ns

 1. Tariff 2020 Tariff 2019 Tariff 2018 Opplæring og utvikling (OU) Relaterte artikler. KAs tariffarbeid; Relaterte dokumenter. Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01.05.2020 - 30.04.2022 (PDF) Logg inn.
 2. Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250 Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019 (pdf) Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf.
 3. Lønn i barnehagesektoren Lønn på 1-2-3 Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner. Tariffavtalene sikrer ansatte i private barnehager lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager. PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale omfatter syv av ti ansatte i [

Samfunnsbedriftene Lønnstabell Fagforbunde

Lønnssatser 2020 tariff.xlsx Author: a206816 Created Date: 11/24/2020 11:57:17 AM. Tariff 2020 - Fellesforbundets m.fl. krav til bussbransjeavtalen (NHO).pdf (Last ned) Tariff 2020 - Krav fra NHO Transport på Bussbransjeavtalen (NHO).pdf (Last ned) Se siste avtale Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar . Sentralbord: (+47. Tariff. Innhold. Hovedtariffavtalen. Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune. Protokoller og ordninger. NY Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid barnehage ; SFS 2213 lokal arbeidstidsavtale 2019; Avtale om arbeidstidsordning for avdelingsledere ved turnusbaserte enhet; Lokale forhandlinger 2017 kap. 4 Tekst fra protokoll; Fellesprotokoll lønnsforhandlinger 2017 kapittel 3.pdf. Brev om lokale forhandlinger 2020 (pdf) (03.11.2020) Statens personaldirektør informerer om resultatet av årets lønnsoppgjør i en video på arbeidsgiverportalen (19.10.2020) Riksmeklers møtebøker (riksmekleren.no) (15.10.2020) Enighet i lønnsoppgjøret (pressemelding) (15.10.2020

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

 1. Lønnstabell per 1. mai 2020 (XLS) Egen avtale for kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere. Lønnstabell toppledere (PDF 0,2 MB) Tariffoppgjør. Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her: Dokument 25, 2020-2022 (PDF) Les om.
 2. Avtaleverk rundt lønn, tillegg og kompensasjon samt nedlasting av BFO lønnstabell Det er i samfunnets interesse at medlemmene av den militære profesjon har økonomiske og sosiale kår som sikrer at forsvarssektoren er en konkurransedyktig arbeidsplass
 3. Tariffoppgjøret 2020: PBL forhandler med fagforeningene 5. oktober. På grunn av koronapandemien ble forhandlingene i årets hovedoppgjør utsatt til i høst. Men nå er det klart at forhandlingene mellom PBL og fagforeningene starter mandag 5. oktober. I alle større sektorer ble årets tariff-forhandlinger utsatt som følge av.
 4. Oppgjøret 2020. Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg. Frontfagsoppgjøret, der Parat er en av partene, kom i havn 21. august etter nesten to døgns mekling på overtid. Frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i.

Tariffoppgjøret 2020. Partene er godt i gang med årets hovedoppgjør, etter at koronakrisen satte forhandlingene på pause. YS mener fortsatt det er rom for reallønnsvekst. 30.07.2020. Lønn og tariff Her finner du lønnskalkulator for alle som jobber på sykehus (Spekter) og i kommunene (KS unntatt Oslo kommune). Der kan du legge inn din informasjon og finne ut hvordan din lønn er sammenlignet med andre på ditt nivå / Tariffoppgjøret 2020. Tariffoppgjøret 2020. Her finner du en oversikt over tariffoppgjøret 2020, med lenker til resultatene i de ulike sektorene. Share Tweet Share it on google+. Kommunesektoren. YS Kommune og KS kom til enighet natt til 16. september. YS-forbundene Delta, Parat, Skolelederforbundet, Stafo og YTF har medlemmer i kommunesektoren. Staten. Partene i statsoppgjøret kom til.

A-rundskriv 1/2020 - Tariffrevisjonen pr

gjøret i 2020. Debattheftet er ment å være et utgangspunkt for diskusjoner i klubb og avdeling. Gode diskusjoner og prosesser gir grunnlag for gode forslag som kan sikre at tariffavtalene fanger opp de behovene endringene i ar-beidslivet skaper. Retten til å fremme forslag og stemme over resultatet er vik-tige medlemsfordeler, der alle får være med å påvirke egne lønns- og. Lønnstabell handel og kontor 2021. Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250 DET KGL

PM-2020-17: Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 16. september 2020 - 30. april 2022 (Lovdata) Retningslinjer om bruk av kompetansemidler til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte, HTA 2020-2022, pkt. 5.3 (pdf Tariffoppgjøret 2021. Du finner de viktige datoene i YS tariffkalender. Kalenderen oppdateres fortløpende. 2. mars vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet. Her slås det fast hva som skal prioriteres i YS' krav overfor arbeidsgiverne. - YS vil sikre medlemmenes kjøpekraft når vi om ikke lenge starter forhandlingene i. Ny lønnstabell til Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. I samarbeid har partene Handel og Kontor (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) utformet en ny tabell med jevnere avstand mellom trinnene, og hvor trinnveksten for de øverste trinnene er noe redusert til fordel for trinnene lenger ned i tabellen. 25. juni 2019

Informasjon. Postadresse: Postboks 21, 5486 Rosendal. Besøksadresse: Skålagato 36, 5470 Rosendal. tlf 53 48 22 70. Send e-post . Mandag til fredag 08:30 - 15:30. Org nr 974 254 51 Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å ; Lønnstabell toppledere (PDF 0,1 MB) Tariffoppgjør 2019. Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger.

Tarif KS2 gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Versicherung s-schutzes. • Für das neugeborene Kind einer versicherten Person kann der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne Wartezeiten ab Vollendung der Geburt beginnen, wenn am Tag der Geburt ein Elternteil mindestens drei Monate bei uns versichert ist. Dazu müssen Sie das Kind spätestens zwei Monate nach. Tariff 2020. KS og Akademikerne kommune ble 15. oktober enige i mekling og Akademikerne kommune har nå akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS ; Lønnstabell toppledere (PDF 0,1 MB) Tariffoppgjør 2020. Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med. Informasjon om lønn, Lønnstabell for Forsvaret, Norges offisers- og spesialistforbun Beløp per år, fra 1.11. 2020. 1. Kr. 936 840 ,-. 2. Kr.1 088 580 ,-. 3. Kr.1 395 300 ,-. Plassering i klasse baseres på den enkelte spesialists behov for rom, teknisk utstyr og hjelpepersonell. Plasseringen skjer etter lokale forhandlinger mellom de regionale helseforetakene og den enkelte spesialist

Ny hovedavtale i KS for 2020-2021 - Delt

2020 Vekteroverenskomsten 2020-2022 TARO-2020-14 Vekteroverenskomsten . Redningsselskapet 2018-2020 TARO-2018-258 Redningsselskapet . Handelsoverenskomsten 2020-2022 TARO-2020-581 Handelsoverenskomsten . NITO-overenskomsten 2020-202 Tarif für die Wie­der­ga­be von Wer­ken des GEMA-Re­per­toiresin Fit­ness- und Ge­sund­heits­kur­sen (Tarif WR-KS-F) Die Ver­gü­tungs­sät­ze gel­ten für die Wie­der­ga­be von Wer­ken des GEMA-Re­per­toires in Fit­ness- und Ge­sund­heits­kur­sen mit Musik. Die­ser Tarif gilt z. B. für Daher haben wir mit der Bundesvereinigung der Musikveranstalter e.V. einen passenden EM-Tarif vereinbart. Mit der Anmeldung des Tarifs erwerben Sie das Recht, sämtliche Spiele der EM 2021 vom 11.06.2021 bis 11.07.2021 live zu übertragen. Jetzt EM-Tarif anmelden

Tariffområde KS (kommunesektoren) - Utdanningsforbunde

Tariff. Finn tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, særavtaler, vilkår for å kreve tariffavtale, systemet for tariffavtaler, frontfagsmodellen og allmengjøring av tariffavtaler. Lokale lønnsforhandlinger. Hva er lokale forhandlinger, sjekkliste, veileder og 10 gode råd ved lønnsforhandlinger. Tvistebehandling . Hvordan skrive protokoll, lokal uenighet og tvistemøter, arbeidsretten. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikern Hovedtariffavtalen er revidert for avtaleperioden 1.5.2018 - 30.04.2020. Tariff­ avtalen gjelder i alle kommuner, fylkeskommuner og virksomheter som er tilsluttet KS, med unntak av Oslo kommune. Tariffavtalen gjelder også for virk­ somheter som er innmeldt i KS Bedrift . Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2018 Tabell A. Oppgjøret i staten 2020 i staten endte med en løsning hos riksmekleren 15. oktober med følgende resultat: I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. oktober 2020 på: Dette tilsvarer en årslønnsvirkning på 0,1%, som sammen med beregnet glidning (0,3%.

Lønn og tariff - NS

Entgelttabelle DRK 2020. Darstellung verändern: Monatswerte Jahreswerte Quartalswerte Wochenwerte Tageswerte Werktageswerte 2018-2020 - 5 - D. EL . I H. OVEDAVTALEN. D. EL . II L. ANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER. K. AP. 1 F. ELLESBESTEMMELSER § 1 V. IRKEOMRÅDE 1.1 Omfangsbestemmelse Landsoverenskomstens bestemmelser gjelder for alle arbeidstakere som har sitt arbeid i rne- ba hager, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. 1.2 Hjemmel for å avtale andre vilkår Partene sentralt kan avtale andre.

Besøksadresse: LO Media, Storgata 33 A (9. etasje), 0184 Oslo. Postadresse: LO MediaPostboks 8964 Youngstorget, 0028 Osl Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen . YS Stat; Lønn og tariff . Vekterstreiken trappes opp . 11.10.2020. Lønn og tariff . Enighet i finans . 14.10.2020. Lønn og tariff . Ingen streik i staten . 15.10.2020. Les flere nyheter om lønn og tariff Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom.

Tariff og lønn - Virk

YS Kommune består av fem YS-forbund, med til sammen 35 000 medlemmer. Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune Delta Skolelederforbundet Parat STAFO Yrkestrafikkforbundet Dag Bjørnar Jonsrud er sektoransvarlig i YS Kommune og har det administrative ansvaret. Tlf.: 21 01 36 00 Mobil: 91 32 28 20 dag.bjornar.jonsrud@ys.no YS Kommune forhandler med KS , KS Bedrift og Oslo [ Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 482500 24 308700 309700 57 489300 490900. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen ; Avtalen gjelder ansatte i barnehager, som barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, ledere i barnehage, spesialpedagoger og miljøarbeidere ; En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for. Se protokoll med ny lønnstabell For deg som jobber i Oslo kommune. Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai 2019. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner. Her er den gjeldende lønnstabellen (2019-2020) Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten

Hovedtariffavtale KS 2018 - 2020 13 3.2.2 Prøvetid mm. For arbeidstakere som er tilsatt med prøvetid på inntil 6 måneder, og for arbeidstakere som er inntatt til å utføre et arbeid av forbigående art av inntil 2 måneders varighet, gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager. 3.2.3 Andre frister Ved oppsigelse av arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-9 før avtalens. Additional Tariff on U.S. Imports: 25: Export Tax Rebate: 13: Regulations & Restrictions: Inspection & Quarantine: Consumption Tax: FTA (Free Trade Agreement Tax)-CCC Certificate-In-Quota on Imported Goods: 0: IT Origin Country Tariff: Anti-Dumping / Anti-Subsidy- 8517129000Other telephones for cellular networks or for other wireless networks. CIQ Code » Declaration Norm » 0:Brand type;1. Spekter omfatter dessuten helseforetakenene, en rekke tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper (f.eks. NSB AS og Posten Norge AS) og andre virksomheter som er eid av eller tett knyttet til staten. Creo er gjennom hovedsammenslutningen LO Stat part i hovedavtalen med Spekter (NAVO) Trade Tariff: look up commodity codes, duty and VAT rates. Commodity codes classify goods for import and export so you can: fill in declarations and other paperwork. check if there's duty or VAT. 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2020. Informasjon om tabell. Om statistikken. Kontaktperson. Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå +47 482 05 163 gri@ssb.no Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå +47 4090 2460 fed@ssb.no Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå +47 408 11 326 ksb@ssb.no Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå.

Dette skal du tjene som lektor - Norsk Lektorla

Tariff. Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området. Startside Lønn og tariff Tariff. Tariffavtale . En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller. 25,46 EUR. Tarif EZP. Die Absicherung im Zahnbereich vervollständigen Sie für Ihren Kunden mit dem Tarif EZP, der Leistungen für Zahnbehandlungen vorsieht. Dieser Tarif kann mit den Zusatztarifen kombiniert werden, aber auch solo abgeschlossen werden. Leistungen im Detail: Zahnprophylaxe bis 65,- EUR pro Kalenderjahr Tariff 2020. Når forhandles din lønn, og hva gjør Creo for deg? Denne siden oppdateres i forkant av - og under - hovedoppgjørene i 2020 innenfor alle avtaleområder hvor Creo er part. I år er alle bestemmelsene i tariffavtalene til forhandling, ikke bare lønn. Også bestemmelser om pensjon, arbeidstid, ulempetillegg, rettigheter under. July 30, 2020 · Momentous day for Indian telecom down the line, 25 years back on 31st july 1st mobile call between Kolkata and Delhi successfully tested. The cost per minute during that time was Around Rs 16.80 per minute, Now after 25 years India's Mobile tariff stands at around 60paisa per minute Lønnstabell i staten 2015 season; Lønnstabell i staten 2015 2017 ; Lønnstabell i staten 2015 full; Lønnstabell i staten 2015 game; Nå skal Statens lønnsutvalg avgjøre tvisten om hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende. Tariff Statsoppgjøret starter 1. september Hovedtariffoppgjøret i staten innledes 1. september, mens Spekter-oppgjøret innledes uka før. Vis flere nyheter Kurs.

KS Lønnskalkulator Fagforbunde

Gutschriften bei Schließungen von Betrieben (Covid-19) Mit zunehmenden Öffnungsmöglichkeiten enden die freiwilligen Gutschriften für behördlich angeordnete Betriebsschließungen zum 31. Mai 2021. Viele Musiknutzer waren über Monate von behördlich angeordneten Schließungen betroffen. Mit Beginn der Pandemie im März 2020 haben wir unsere. Ny lønnstabell KS : A. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. Tallgrunnlaget for årets . KS -området med bestemmelser blant annet om lønn og. Minstelønnstabell i KS per 1. I tabellen under kan. Bedriftsavtalen Tariffperioden 01. LO-K, Akademikerne, YS-K og Unio om lønnstillegg . Det sikrer reell økning i kjøpekraft og avtalen gir også flere grupper uttelling for. Loggen Sie sich ein mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort. Oder registrieren Sie sich als neuer Nutzer. Nach der Registrierung können Sie Ihren Online-Account mit Ihrem GEMA-Kundenkonto verknüpfen. Dazu benötigen Sie Ihre Kundennummer und den Code für das Onlineportal. Jetzt registrieren und loslegen. Zur Registrierung Für Fragen zu vertraglichen Themen zwischen den Nutzervereinigungen und der GEMA kontaktieren Sie bitte gesamtvertragspartner@gema.de . Für Fragen zu den Mitgliedermeldungen kontaktieren Sie bitte verbandsmeldung@gema.de. Zu allen anderen Fragen rund um das Thema Musiknutzung helfen Ihnen unsere Kollegen im KundenCenter gerne weiter

 • Coin ink Alternative.
 • Online casino neues gesetz einsatz.
 • Zug, Switzerland.
 • Spacex yahoo finance.
 • PDF version Checker.
 • Explain xkcd heartbleed.
 • AGM market login.
 • Open Interest DAX Options.
 • Telegram stock bot.
 • Börse Diagramm Erklärung.
 • BDSwiss Affiliate CPA.
 • Recent advances in traumatic brain injury.
 • Bitmax withdrawal fees.
 • SlotWolf Freespins.
 • Billiga hus.
 • HVB53U.
 • Foodomaa installation.
 • Zigaretten Slowakei.
 • Robert Wadlow Todesursache.
 • New online casino Netherlands.
 • Free bitcoins hack.
 • Bygga hus Funäsdalen.
 • Should you invest in Ethereum Reddit.
 • 4ART Partizipationsschein.
 • My worldstream.
 • Casio FX CG50 hoes.
 • CS money withdraw skins.
 • XLM/EUR Kurs.
 • How to find stocks to dip buy.
 • Nash io.
 • Mastering Bitcoin EPUB.
 • Deko Ideen Grau Silber.
 • VMware CEO.
 • Fönsterputsmaterial.
 • Cardano Coin Prognose.
 • Investition BWL.
 • HitBTC support.
 • ELSTER eigene Anlage hinzufügen.
 • Affärsplan designmall.
 • ExpressVPN Download free.
 • ETR AG block trade.